Sunan Ampel

Syeh Maulana Malik Ibrahim

1. Asal Usul Maulana Malik Ibrahim Anekadongeng.com | Syeh Maulana Malik Ibrahim. Jauh sebelum Maulana Malik Ibrahim datang ke Pulau Jawa Sebenarnya sudah ada masyarakat Islam…