Kisah nabi Nuh

Kisah Nabi Nuh AS

Anekadongeng.com | Kisah Nabi Nuh AS. Nabi Nuh merupakan keturunan nabi Adam AS yang kesepuluh. Beliau di utus oleh Allah untuk memberi peringatan kepada kaumnya dan…