sunan Giri

Sunan Giri

Nasab dan Kelahiran Sunan Giri Anekadongeng.com | Ibu Sunan Giri adalah Dewi Sekardadu, putri bangsawan dari wilayah Kerajaan Blambangan atau Banyuwangi. Ayahnya bernama Maulana Ishak, yang…
Sunan Ampel

Syeh Maulana Malik Ibrahim

1. Asal Usul Maulana Malik Ibrahim Anekadongeng.com | Syeh Maulana Malik Ibrahim. Jauh sebelum Maulana Malik Ibrahim datang ke Pulau Jawa Sebenarnya sudah ada masyarakat Islam…